logo-white
EUzaTebe_logo
Avgust 2022.

Državna matura za učenike sa smetnjama u razvoju

Stručno i iskustveno sagledavamo ovu složenu temu, da bismo zajedno našli pravedna rešenja, primenjiva u realnim uslovima

Pročitaj više
6-8 jul 2022.
Vrnjačka Banja

Radionica za nadležne o implementaciji novih standarda postignuća za kraj osnovne i srednje škole

Sad kad su novi standardi postignuća uobličeni „na papiru", učinjen je i prvi praktičan korak: zajednički su planirane mere i aktivnosti neophodne za uspešnu implementaciju ovih standarda u obrazovni sistem

Pročitaj više
15. jun 2022.
Beograd

Stručni skup „Put ka kvalitetnom obrazovanju: novi standardi postignuća“

Stručna diskusija o novom konceptu standarda postignuća za kraj osnovne i srednje škole, fokusiranim na opšte predmetne i ključne kompetencije i funkcionalnu pismenost učenika

Pročitaj više
2-3. jun 2022.
Vrnjačka banja

Evaluacija drugog pilotiranja – radionica za nadležne

Dvodnevno razmatranje svih aspekata državne mature sa brojnim predstavnicima institucija nadležnih za njeno uvođenje

Pročitaj više
5-8. april 2022.
Širom Srbije

Drugo pilotiranje državne mature

Višednevna provera kvaliteta ispitnih zadataka i procedura državne mature, u svim srednjim školama Srbije

Pročitaj više
28.2.-15.3. 2022.
Onlajn

Obuke školskih timova za drugo pilotiranje državne mature

Celodnevna priprema školskih timova nastavnika, učenika i njihovih roditelja za sprovođenje ključne probe državne mature

Pročitaj više