logo-white
EUzaTebe_logo
Гостовање код Савета за стручно образовање и образовање одраслих

Гостовање код Савета за стручно образовање и образовање одраслих

13.април 2021.

Пројекат државне матуре (ПДМ) учествовао је на 39. седници Савета за стручно образовање и образовање одраслих Србије.

После усвајања дневног реда и записника са претходне седнице, реч је добио тим ПДМ да изложи резултате првог пилотирања. Захваливши се на прилици, Грегор Мохорчич, вођа тима ПДМ, најпре је представио присутне чланове тима.

У уводу је објаснио два циља пилотирања: проверу школских процедура и проверу квалитета задатака. Нагласио је да није била у питању провера знања ученика, што су медији представили као неуспешно. Објаснио је шири контекст и услове у којима је пилотирање одржано, што је утицало на нижу мотивацију ученика, којима тестирање ништа није значило.

Грегор Мохорчич је навео и основне податке – број пилот-школа у којима је прво пилотирање одржано, обухват ученика и градива, број тестова и задатака, трајање полагања и слично. Навео је и да су тестови били екстерно оцењени, на централној локацији, као и да су кључ за оцењивање такође израдиле радне групе за израду испитних материјала.

Чланица тима ПДМ Смиљана Јошић је објаснила методологију и елементе које је обухватила анализа прикупљених података. Нагласила је висок степен сагласности испитиваних група, пре свега око успешног спровођења процедура. Истакла је занимљивост ученичке перспективе: скоро 40% ученика је рекло да им је та врста тестирања непозната, иако се јесу сретали са тим моделом раније, навела је.

Процена јасноће материјала је била висока и све групе су биле задовољне комуникацијом, навела је Смиља. Уз бројне похвале добијене од учесника, истакла је и да су пилот-школе, у условима пандемије, наводиле проблем са ограниченим бројем дежурних наставника и учионица.

Смиља Јошић је члановима Савета предочила и увиде о квалитету задатака, на основу техничких извештаја урађених за свих 30 тестова. Представила им је детаљније пример техничког извештаја за Математику, најпре кроз перцепцију ученика, затим кроз метријске карактеристике теста. На основу времена решавања, квалитета задатака, поузданости сваког теста, итд. рекла је, радне групе за израду испитних материјала су, сем техничких извештаја, добиле и листе препорука како да побољшају задатке. Члановима Савета Смиљана је предочила и преглед постигнућа ученика по типовима школа и предметима, односно образовним профилима.

Овај преглед резултата првог пилотирања закључио је Грегор Мохорчич, изневши даље кораке и припреме за друго пилотирање. Шири контекст, рекао је, обухвата Акциони план, израђен заједно са МПНТР-ом, кроз који ће актери у надлежним институцијама бити непосредније укључени у процес увођења државне матуре.

Прво питање чланова Савета тицало се увида у коришћене тестове, конкретно из Математике. Грегор Мохорчич је објаснио да можемо само делимично да их објавимо, јер већи део задатака чувамо за касније.

Резултати из Математике били су такође међу темама разговора. Грегор Мохорчич је објаснио да је у току развијање задатака за врсту тестирања на коју ученици, али ни наставници у Србији нису навикли. Сличне изазове су имале и друге земље, подсетио је, с тим што Србија све то уводи у периоду незгодном због пандемије. Како је МПНТР одлучило да одложи увођење државне матуре, имаћемо времена све да решимо, рекао је.

Било је речи и о великом броју образовних профила за које постоји обавеза тестирања, због сертификације средњег образовања, док су високошколске установе мање заинтересоване за проверу знања и вештина појединачних профила, а више за темељна знања везана за њихова подручја рада. Грегор Мохорчич је обавестио чланове ССООО о блиској сарадњи МПНТР, ЗУОВ и ПДМ по том питању.

Синиша Којић, председник ССООО, је рекао да је добро што се уводи државна матура, јер треба објективно сагледати стање.

Грегор Мохорчич је подсетио да не треба гледати само постигнућа, јер социо-економски услови веома утичу на успех. У Словенији се показало да школе у мање развијеним срединама много раде са ученицима који живе у врло изазовним условима. У првом пилотирању су неке школе, на пример, пријавиле проблеме са мањком алата и материјала, тако да смо се сусрели са реалним изазовима из праксе. Припремили смо обуке посебно за те школе, да бисмо што више проблема решили на време.

Љиљана Левков, кључни експерт ПДМ за обуке, говорила је о сарадњи са ЗУОВ-ом и о планираним обукама за школе, посебно за школе које ће спроводити завршни испит, који је по природи другачији – везан је за школе и у њима се и оцењује. Пандемијски услови су неминовно редуковали и обим обука и обим испита, објаснила је, због чега смо развили план по ком ћемо уочи првог Завршног испита, планираног за 2023. годину, припремити те школе за то. Надамо се уживо, ако не, онда оним комуникацијским каналима који буду на располагању.

Закључујући дискусију и захваливши се тиму ПДМ, Синиша Којић је истакао значај увођења структурисаног дијалога између предуниверзитетског и универзитетског образовања, у интересу ученика.