logo-white
EUzaTebe_logo
Када ће бити објављени тестови и резултати првог пилотирања државне матуре

Када ће бити објављени тестови и резултати првог пилотирања државне матуре

Објављено: 30.12.2020

Питање које смо најчешће добијали у време првог пилотирања државне матуре крајем октобра било је када ћемо објавити тестове које смо тада користили. Питање које најчешће добијамо сада гласи када ћемо објавити резултате пилотирања.

Одговори на ова два питања иду обрнутим редом: најпре треба обрадити резултате, да бисмо на основу тога знали који су тестови, односно задаци, заиста добри, а које треба побољшати пре објављивања. Али то отвара и шире питање: шта су тачно резултати првог пилотирања.

Шта све анализирамо на основу првог пилотирања

Подсећамо да је циљ првог пилотирања била провера квалитета задатака и делимично процедуре тестирања. Стога резултати пилотирања не обухватају само успех који су ученици остварили, већ много више показатеља. Најважнији међу њима су:

  • реализација свих активности око испита
  • квалитет саме процедуре тестирања
  • јасноћа упутстава
  • квалитет комуникације
  • процена квалитета задатака
  • процена времена за решавање задатака и
  • процена мотивације ученика.

Тек при крају тог низа мерила су и резултати које су остварили ученици на тестирању (иако то питање, разумљиво, занима највећи број људи). Постигнућа ученика су само мали део мозаика који пажљиво склапамо.

Колики је обим улазних података

У првом пилотирању смо прикупили огроман број података. У наше базе података су ручно унети подаци из преко 12.000 тестова и преко 12.000 упитника ученика. У истом периоду – у првих 10 дана новембра – разноврсне електронске упитнике су попунили скоро сви учесници првог пилотирања – од дежурних наставника и чланова школских матурских комисија свих пилот-школа, до представника установа који су на терену пратили спровођење тестирања. Реч је о преко хиљаду упитника у пет категорија.

После уношења података из штампаних упитника, уследила је обрада свих тих база података. Потом смо укрштали податке између различитих база.

Како изгледа процес анализе

Ишли смо све до нивоа самих задатакаколико ученика је решавало који задатак, колико их је одговорило тачно, који коментари су о ком задатку евентуално прикупљени кроз упитнике и слично. Све нам то је неопходно на два нивоа – ради побољшања даљег рада, али и да бисмо могли да објавимо задатке, односно тестове, који су се показали адекватним, како би сви ученици (не само они обухваћени пилотирањем) били у прилици да вежбају за матуру.

Наш план анализе пилотирања је био само оквир. Знали смо нужне кораке, али нисмо тачно знали колико ће трајати сваки од њих.

Показало се да скоро два месеца обрађујемо прикупљене информације о полагању, иако је прво пилотирање обухватило само једну петину школа, део градива (само за први и други разред, које су ученици обухваћени пилотирањем до сада завршили), део општеобразовних предмета и мали узорак образовних профила, и тек 7,5 одсто будућих матураната. Та чињеница помаже да се замисли обим будућег посла обраде података после сваког годишњег циклуса тестирања. Истовремено, она је још један уверљив аргумент да је за државну матуру ИТ систем неопходан.

Имајући у виду и дугорочни хоризонт – у ком ће се морати сагледавати резултати свих средњих школа, односно свих ученика завршних разреда, као и комплетно градиво које се предаје у средњем образовању – ми и сам процес обраде документујемо, како бисмо и за њега дали препоруке за оптимизацију, пре праве матуре.

Какав је план објављивања увида

Прелиминарне увиде смо интерно разматрали унутар тима Пројекта државне матуре и на састанку Јединице за управљање Пројектом, коју чине представници МПНТР и оба завода (ЗВКОВ и ЗУОВ).

Потом је са прегледом резултата првог пилотирања упознат Кабинет министра просвете, науке и технолошког развоја, заједно са руководствима оба завода. Заказујемо састанке са образовним саветима (НПС, ССООО, НСВО) и другим надлежним телима и организацијама, за почетак 2021. године. Паралелно, половином јануара, информације треба да добију и радне групе за израду испитних материјала, како би могле да унапреде свој процес и да побољшају неискоришћене задатке.

У јануару следи и обавештавање о резултатима ученика на тестирању. Треба да припремимо 101 извештај за пилот-школе, а оне потом треба ученицима да доставе њихова постигнућа. Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обавестити и јавност о релевантним увидима из прегледа укупних података.

Када ћемо објавити задатке, односно тестове

Све оно што су горе поменуте анализе показале применићемо на конкретне тестове и појединачне задатке које смо користили. Када елиминишемо питања која не прођу ове филтере – за све предмете и образовне профиле који су били обухваћени првим пилотирањем – имаћемо јаснију слику о квалитету задатака и тестова.

Већ припремамо обуке на тему ових анализа, за радне групе које израђују испитне материјале. Обуке су заказане за средину јануара. Радне групе ће после тога бити у могућности да побољшају задатке на којима раде.

Моћи ћемо да објавимо она питања и задатке који буду прошли ову контролу квалитета, или она која буду накнадно ревидирана у складу са увидима. С обзиром на то да ће и само објављивање захтевати извесно време, јавно доступне задатке не би требало очекивати пре краја јануара 2021. године.

Уследиће техничка припрема питања и тестова за вежбање и њихово објављивање, на нашем сајту и на сајтовима завода. Очекујемо да ћемо ту етапу завршити до краја првог квартала 2021. године.