logo-white
EUzaTebe_logo

Pozivi za stručnjake

Objedinjena lista pozicija koje tražimo u okviru priprema za sprovođenje državne mature

projekat matura

18-30. septembar 2020. (ISTEKAO)

Javni poziv za članove radnih grupa za izradu standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta za strane jezike: engleski jezik, italijanski jezik, nemački jezik, ruski jezik, francuski jezik i španski jezik

Članovi tih radnih grupa (rečeno rečnikom standarda) treba da budu u stanju da izvrše sledeće poslove:

 • da odrede opšte, specifične i ključne kompetencije,
 • da odrede oblasti predmeta,
 • da izrade standarde po oblastima i nivoima,
 • da izrade priručnike za nastavnike za primenu standarda za dati predmet.

Kvalifikovani kandidati mogu da se prijave ako ispunjavaju uslove poziva, bez obzira da li su zaposleni, nezaposleni ili u penziji.

Ako želite da se prijavite, tekst javnog poziva preuzmite ovde, obrazac radne biografije ovde, a obrazac potvrde o salasnosti vašeg poslodavca ovde.

Javni poziv je objavljen i na sajtu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

projekat matura

12-20. februar 2020. (ISTEKLI)

Konkursi za eksperte potrebne u pripremi i sprovođenju završnih ispita u srednjem obrazovanju

Kako se bliži pilotiranje državne mature i završnih ispita u srednjem obrazovanju sa trogodišnjim trajanjem, tako se pojavljuje potreba za stručnjacima koji će neposredno pripremati i sprovoditi različite aspekte pilotiranja. To su:

Monitor & Evaluator of Final Examinations

Expert for Final Examinations in VET

S obzirom da je završena funkcionalna analiza obrazovnih zavoda, pojavljuje se potreba za ekspertom za organizacioni razvoj, čiji je zadatak unapređenje kapaciteta ovih ustanova u kontekstu pripreme i sprovođenja državne mature.

Organisational Development Expert

Konkursi su objavljeni na sajtu poslovi.infostud, na sajtu Delegacije Evropske unije i na sajtu Hjuman Dajnamiks.

projekat matura

23-29. novembar 2019. (ISTEKAO)
Javni poziv za članove radnih grupa za izradu ispitnih materijala za obrazovne profile u stručnom obrazovanju

Zbog zastarevanja određenih profila u stručnom obrazovanju, postalo je neophodno da dopunimo ili prekomponujemo radne grupe za izradu ispita stručne mature, za obrazovne profile u 4 područja rada. Reč je sledećim područjima:

 • Šumarstvo i obrada drveta
 • Hemija, nemetali i grafičarstvo
 • Tekstilstvo i kožarstvo
 • Saobraćaj

Stručni profili koje uvodimo su, na primer:

 • Tehničar vazdušnog saobraćaja
 • Izrađivač hemijskih proizvoda
 • Tehničar za lovstvo i ribarstvo
 • Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje

Radne grupe smo u međuvremenu popunili odgovarajućim kandidatima.

projekat matura

9-22. septembar 2019. (ISTEKAO)

JAVNI POZIV za članove radnih grupa za izradu i reviziju standarda postignuća za opšteobrazovne predmete

Poziv je objavljen na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Obradili smo brojne prijave koje su nam stigle i izabrali odgovarajuće kandidate.

projekat matura

27. avgust – 6. septembar (ISTEKAO)

Oglas za 100 trenera za sve grupe učesnika državne mature

Javni poziv za trenere svih grupa koje učestvuju u pripremama za državnu maturu je raspisan krajem avgusta 2019. godine. Od oktobra nadalje, ovi treneri treba da obučavaju donosioce odluka u ustanovama, zaposlene u prosvetnim zavodima, članove radnih grupa za izradu zadataka, nastavnike i direktore srednjih škola, roditelje i univerzitetske radnike zadužene za upis na fakultete.

projekat matura

27. avgust – 6. septembar (ISTEKAO)

Konkurs za dva IT stručnjaka za analizu potreba, odnosno specifikaciju informacionog sistema za sprovođenje državne mature

Oglase smo objavili na Infostudovom sajtu Poslovi. Od pristiglih prijava kandidata, izabrali smo dvoje stručnjaka, koji od tada rade.

Po planu, posao završavaju do kraja 2019. godine.

projekat matura

9-19. avgust 2019. (ISTEKAO)

Koordinator za razvoj kapaciteta

Tražili smo iskusnu osobu da priprema, koordiniše i analizira naše obuke za razvoj institucionalnog kapaciteta obrazovnih institucija sa kojima sarađujemo.

projekat matura

17-25. maj 2019. (ISTEKAO)

Stručnjaci za prijem u visokoškolske ustanove, odnosno za metodologiju državne mature

Preko Infostudovog sajta Poslovi, tražili smo iskusne stručnjake koji mogu da podrže izgradnju partnerstva između univerziteta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Našli smo izvanredne kandidate, sa zavidnim iskustvom i znanjem.

 

projekat matura

10-17. maj 2019. (ISTEKAO)

Stručnjaci za analizu isplativosti troškova, odnosno za učenike sa posebnim potrebama

Konkurse smo objavili na Infostudovom sajtu Poslovi. Eksperti su u međuvremenu izabrani i počeli su da rade.

projekat matura

3-10. jun 2019. (ISTEKAO)

Javni poziv za članove radnih grupa za izradu zadataka, za predmete italijanski jezik i španski jezik

Kako se prvobitno nije javilo dovoljno kandidata za baš sve radne grupe, javni poziv za ova dva strana jezika smo morali da ponovimo. Objavili smo ga na sajtu Zavoda za unapređenje kvaliteta obrazovanjai vaspitanja.

Novi kandidati su nam omogućili da popunimo i ove radne grupe.

projekat matura

10-26. maj 2019. (ISTEKAO)

Javni poziv za članove radnih grupa za izradu ispitnih materijala za obrazovne profile u stručnom, odnosno opštem i umetničkom obrazovanju

Pozivi za stotine potrebnih stručnjaka za izradu ispitnih zadataka i drugih materijala objavili smo najpre na sajtovima Zavoda ua unapređenje obrazovanja i vaspitanja, odnosno Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Zatim su oba poziva objavljena na istoj stranici na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Javile su nam se stotine kandidata, od kojih je većina ispunjavala uslove Javnog poziva. Oko 300 kandidata koje smo izabrali sada čine prve radne grupe za izradu zadataka za državnu maturu.