logo-white
EUzaTebe_logo

Позиви за стручњаке

Обједињена листа позиција које тражимо у оквиру припрема за спровођење државне матуре

projekat matura

18-30. септембар 2020. (ИСТЕКАО)

Јавни позив за чланове радних група за израду стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета за стране језике: енглески језик, италијански језик, немачки језик, руски језик, француски језик и шпански језик

Чланови тих радних група (речено речником стандарда) треба да буду у стању да изврше следеће послове:

 • да одреде опште, специфичне и кључне компетенције,
 • да одреде области предмета,
 • да израде стандарде по областима и нивоима,
 • да израде приручнике за наставнике за примену стандарда за дати предмет.

Квалификовани кандидати могу да се пријаве ако испуњавају услове позива, без обзира да ли су запослени, незапослени или у пензији.

Ако желите да се пријавите, текст јавног позива преузмите овде, образац радне биографије овде, а образац потврде о саласности вашег послодавца овде.

Јавни позив је објављен и на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

projekat matura

12-20. фебруар 2020. (ИСТЕКЛИ)

Конкурси за експерте потребне у припреми и спровођењу завршних испита у средњем образовању

Како се ближи пилотирање државне матуре и завршних испита у средњем образовању са трогодишњим трајањем, тако се појављује потреба за стручњацима који ће непосредно припремати и спроводити различите аспекте пилотирања. То су:

Monitor & Evaluator of Final Examinations

Expert for Final Examinations in VET

С обзиром да је завршена функционална анализа образовних завода, појављује се потреба за експертом за организациони развој, чији је задатак унапређење капацитета ових установа у контексту припреме и спровођења државне матуре.

Organisational Development Expert

Конкурси су објављени на сајту послови.инфостуд, на сајту Делегације Европске уније и на сајту Хјуман Дајнамикс.

projekat matura

23-29. новембар 2019. (ИСТЕКАО)
Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању

Због застаревања одређених профила у стручном образовању, постало је неопходно да допунимо или прекомпонујемо радне групе за израду испита стручне матуре, за образовне профиле у 4 подручја рада. Реч је следећим подручјима:

 • Шумарство и обрада дрвета
 • Хемија, неметали и графичарство
 • Текстилство и кожарство
 • Саобраћај

Стручни профили које уводимо су, на пример:

 • Техничар ваздушног саобраћаја
 • Израђивач хемијских производа
 • Техничар за ловство и рибарство
 • Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање

Радне групе смо у међувремену попунили одговарајућим кандидатима.

projekat matura

9-22. септембар 2019. (ИСТЕКАО)

ЈАВНИ ПОЗИВ за чланове радних група за израду и ревизију стандарда постигнућа за општеобразовне предмете

Позив је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Обрадили смо бројне пријаве које су нам стигле и изабрали одговарајуће кандидате.

projekat matura

27. август – 6. септембар (ИСТЕКАО)

Оглас за 100 тренера за све групе учесника државне матуре

Јавни позив за тренере свих група које учествују у припремама за државну матуру је расписан крајем августа 2019. године. Од октобра надаље, ови тренери треба да обучавају доносиоце одлука у установама, запослене у просветним заводима, чланове радних група за израду задатака, наставнике и директоре средњих школа, родитеље и универзитетске раднике задужене за упис на факултете.

projekat matura

27. август – 6. септембар (ИСТЕКАО)

Конкурс за два ИТ стручњака за анализу потреба, односно спецификацију информационог система за спровођење државне матуре

Огласе смо објавили на Инфостудовом сајту Послови. Од пристиглих пријава кандидата, изабрали смо двоје стручњака, који од тада раде.

По плану, посао завршавају до краја 2019. године.

projekat matura

9-19. август 2019. (ИСТЕКАО)

Координатор за развој капацитета

Тражили смо искусну особу да припрема, координише и анализира наше обуке за развој институционалног капацитета образовних институција са којима сарађујемо.

projekat matura

17-25. мај 2019. (ИСТЕКАО)

Стручњаци за пријем у високошколске установе, односно за методологију државне матуре

Преко Инфостудовог сајта Послови, тражили смо искусне стручњаке који могу да подрже изградњу партнерства између универзитета и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Нашли смо изванредне кандидате, са завидним искуством и знањем.

 

projekat matura

10-17. мај 2019. (ИСТЕКАО)

Стручњаци за анализу исплативости трошкова, односно за ученике са посебним потребама

Конкурсе смо објавили на Инфостудовом сајту Послови. Експерти су у међувремену изабрани и почели су да раде.

projekat matura

3-10. јун 2019. (ИСТЕКАО)

Јавни позив за чланове радних група за израду задатака, за предмете италијански језик и шпански језик

Како се првобитно није јавило довољно кандидата за баш све радне групе, јавни позив за ова два страна језика смо морали да поновимо. Објавили смо га на сајту Завода за унапређење квалитета образовањаи васпитања.

Нови кандидати су нам омогућили да попунимо и ове радне групе.

projekat matura

10-26. мај 2019. (ИСТЕКАО)

Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном, односно општем и уметничком образовању

Позиви за стотине потребних стручњака за израду испитних задатака и других материјала објавили смо најпре на сајтовима Завода уа унапређење образовања и васпитања, односно Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Затим су оба позива објављена на истој страници на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Јавиле су нам се стотине кандидата, од којих је већина испуњавала услове Јавног позива. Око 300 кандидата које смо изабрали сада чине прве радне групе за израду задатака за државну матуру.