logo-white
EUzaTebe_logo

Izjava o privatnosti

Zaštita vaših podataka na Portalu državne mature

Politika privatnosti koju primenjujemo na Portalu državne mature (u daljem tekstu: Portal) podleže određenim pravilima. Ovde možete da se upoznate sa njima.

Zaštita podataka o ličnosti

U skladu sa zakonom, Portal poštuje vašu privatnost. Mi ne prikupljamo vaše podatke o ličnosti, osim onih koje nam dobrovoljno dostavite slanjem poruka kroz naše obrasce, e-poštom, preko društvenih mreža ili kroz neki drugi vid komunikacije. Autori i administratori Portala pridržavaju se zakona i dobrih praksi po pitanju zaštite podataka o ličnosti koje nam dostavite. Preduzimamo potrebne mere zaštite podataka koje su nužne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i bilo kakve zloupotrebe.

Korišćenje podataka o ličnosti

Ako prikupljamo, čuvamo, obrađujemo i koristimo vaše podatke o ličnosti, to činimo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018). Kad ih koristimo, to radimo isključivo u svrhu za koju su prikupljeni (izuzetak može da predstavlja potreba da se vodi krivični postupak ili da se štiti bezbednost Republike Srbije, kako predviđa zakon). Podatke ne koristimo u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom, niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas ili koji bi narušio vašu privatnost.

Prikupljene informacije ne dajemo drugima na uvid, niti razmenjujemo sa drugima, osim sa onim organizacijama ili osobama koje su neophodne u sistemu pripreme, uređivanja i održavanja Portala, ili u slučajevima predviđenim zakonom.

Vaša saglasnost

To znači da za svako korišćenje vaših podataka moramo da imamo vašu saglasnost. Vi imate pravo i da eventualno opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti koji ste nam dali, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo

Ako prikupljamo podatke o ličnosti, to mogu da budu vaše ime, JMBG, adresa, telefonski broj, e-adresa, vaše korisničko ime na nekoj društvenoj mreži, vaše zvanje ili vaša asocijacija sa državnom maturom, recimo vaš status u nekoj od naših radnih grupa. Bilo koje podatke o ličnosti smemo da prikupljamo samo kada nam ih dobrovoljno dostavite putem naših obrazaca, e-pošte, društvenih mreža ili drugim načinom komunikacije, kako bismo mogli da odgovorimo na vaše pitanje, evidentiramo vaše mišljenje o našem radu ili da vam pružimo neku drugu uslugu koju tražite.

Da bismo poboljšavali i prilagođavali Portal potrebama korisnika, sakupljamo tehničke podatke koji nisu lične prirode.

Kolačići

Kroz takozvane „kolačiće“, prikupljamo podatke o korišćenju Portala i druge tehničke podatke, koji nisu lične prirode – npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili. Oni nam omogućuju da vam olakšamo posete Portalu, da pristup Portalu prilagodimo vašim potrebama, kao i da vas poznamo kada ponovo posetite Portal i da ažuriramo prikaz sadržaja u odnosu na vašu prethodnu posetu, što vam skraćuje vreme pristupa informacijama na Portalu.

Kolačić je mala datoteka sa podacima koju na hard disk vašeg kompjutera Portal stavlja kada ga posećujete, pretražujete, ili kad preuzimate sa njega dokumente. Kolačići se dele na privremene (vezane za pojedinačne „sesije“) i na „trajne“. Privremeni kolačići ne ostaju na vašem uređaju kad zatvorite pretraživač. Trajni kolačići ostaju na vašem uređaju dok im ne istekne rok, ili dok ih vi ne izbrišete.

Kolačić ne može da čita lične podatke sa vašeg hard diska niti fajlove kolačića drugih sajtova na njemu. Može da sadrži samo podatke koje ste sami dostavili. Kad prihvatite kolačiće koje Portal šalje, to nama omogućuje da pratimo vaše ponašanje na njemu. Iz kretanja, zadržavanja i pretraživačkih zahteva svih korisnika, mi bolje razumemo potrebe publike i možemo vremenom da poboljšavamo sadržaj i strukturu Portala, pa čak i da ga automatski personalizujemo za ponovne korisnike. Takvim sakupljanjem anonimnih informacija i izveštavanjem, ovi statistički kolačići nam pomažu da razumemo interakciju posetilaca sa Portalom.

Koristimo i kolačiće koji povezuju društvene mreže i Portal, kako bismo pratili interesovanje korisnika mreža za naše objave i sadržaje na Portalu. Na Portalu nema reklamnih poruka oglašivača, stoga ne koristimo marketinške kolačiće.

Kolačiće čuvamo na vašem uređaju ako su neophodni za rad Portala. Za sve kolačiće nam je potrebna vaša saglasnost, koju nam dajete prilikom prve posete, klikom na dugme na kom piše „Prihvatam.

Ažuriranje

Ova Izjava o privatnosti je podložna izmenama i dopunama bez najave. Na Portalu je uvek dostupna najaktuelnija verzija, a datum njenog objavljivanja je naveden ispod teksta Izjave.

Najskorija izmena: 22. januar 2020.