logo-white
EUzaTebe_logo

Изјаве и цитати

Усмене и писане напомене људи који спроводе процес увођења државне матуре

ЗВАНИЧНИЦИ


Сем Фабрици, амбасадор Европске уније у Републици Србији:

„Ово је велика прилика, али истовремено и велика одговорност за српски образовни систем да оствари потребне резултате. Из угла ученика, државна матура ће њима олакшати живот тако што ће обезбедити исте услове за све ученике, избећи дуплирање испита и додатне трошкове, а уједначиће квалитет на нивоу читавог система.“

(„This is a great opportunity, but also a great responsibility for the Serbian education system to ensure that the new State Matura system will produce the result that is needed. From the students’ point of view, State Matura will make their lives easier, ensuring for every student a level playing field, avoiding repetitive exams and additional costs and extending the quality throughout the education system.“)

На радионици за размену међународних искустава,
у Београду, 27. фебруара 2020. године


Бранко Ружић, министар просвете, науке и технолошког развоја (актуелни):

„Сваки крупан реформски корак захтева време и квалитетно пилотирање, као и активно учешће свих релевантних актера. Државна матура је велика промена у систему која се неће увести без разговора и договора са високошколским установама.“

У интервјуу Вечерњим новостима,
4. јануара 2021. године


Игве Енгстром, представник Делегације Европске уније у Републици Србији

„Ретко који пројекат има тако директан утицај на различите циљне групе као пројекат државне матуре. Неопходно је развити кредибилан систем испита, задобити и сачувати поверење свих учесника у том систему, што је највећи изазов.“

На уводном скупу Пројекта државне матуре,
у Београду, 29. марта 2019. године


Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја (претходни):

„Mатура је једна велика полуга, која помаже да се покрене унапређивање квалитета целог система од оног тренутка када се уведе екстерни модел провере знања, исхода учења и свега онога што је важно.“

На уводном скупу Пројекта државне матуре,
у Београду, 29. марта 2019. године

СТРАНИ СТРУЧЊАЦИ


Евгениј Иванов, ДАИ ХД, директор пројекта државне матуре (2019-2020):

„Да би се деци и младима пружила знања, вештине и компетенције уз помоћ којих ће се боље снаћи у свом приватном, друштвеном и професионалном животу, неопходно је да се образовање прилагоди и унапреди. Попут националних стратегија у другим европским земљама, стратегија образовања у Србији наглашава директну везу између здраве економије и образовања.“

На уводном скупу Пројекта државне матуре,
у Београду, 29. марта 2019. године


Грегор Мохорчич, вођа тима пројекта државне матуре (aктуелни):

„Државна матура мења много више од средњег образовања. Она утиче на читаву вертикалу, од основног образовања до универзитета. Одједном ће отворити све изазове који постоје у образовном систему и наметнути потребу да се најзад реше.“

На уводном скупу Пројекта државне матуре,
у Београду, 29. марта 2019. године


Маја Јукић, виши експерт за израду испитних питања у уводној фази пројекта:

„Морате бити спремни да ће тај испит бити јаван, да ће стручна јавност, а и опћа јавност, имати своје мишљење о том тесту. Јако је важно да провjерите унапријед да се у тесту не спомиње нешто што је застарјело, што више није у садашњој технологији, или у тренду, и тако даље. И због тога ће нетко од вас додатно истраживати знанствене часописе, литературу и све поуздане изворе знања и информације о томе доносити на ваше састанке.“

На једној од уводних радионица са радним групама
за израду испитних материјала, у Београду,
3. јула 2019. године


Марцин Смолик, руководилац Централне испитне комисије Пољске

„То је промена којој треба много времена да се деси, али промене које су важне обично се дешавају током дугог временског периода. Важно је само не одустајати уколико верујете да је нешто вредно процењивања и оцењивања, ако то проверава важне ствари које ће водити до унапређивања квалитета образовања.“

На радионици за размену међународних искустава,
у Београду, 27. фебруара 2020. године

ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ


Марија Крнетаруководилац Групе за средње опште и уметничко образовање и васпитање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

„Ово није само матура за ученике, него и матура за образовни систем. Главни заједнички циљ за све учеснике је већа доступност и једнакоправност међу ученицима на крају средњег образовања.“

На уводном скупу Пројекта државне матуре,
у Београду, 29. марта 2019. године


Радован Живковић, руководилац Групе за средње стручно образовање и васпитање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја:

„Евентуални проблеми не би требало да нас обесхрабре и подстакну на размишљање о кораку назад или промени смера, већ да нас мотивишу да изградимо поуздан, добар, фер и поштен систем који ће имати поверење свих субјеката – од ученика до универзитета.“

На радионици за размену међународних искустава,
у Београду, 27. фебруара 2020. године


Гојко Бановић, руководилац Центра за испите, ЗУОВ

„Ово је изванредна анализа. Први пут видим овако квалитетан и свеобухватан материјал (о тестовима). Ту има више него довољно информација за озбиљан рад. Видим да је план рада радних група врло конкретан. Вратио ми се оптимизам, на основу дубине анализе и плана обука. Велика похвала.“

По представљању резултата првог пилотирања заводима,
11. јануара 2021. године


Милан Бошковић, саветник-координатор, Сектор за програме и уџбенике, ЗУОВ

„Приказан је изванредан алат с којим можемо да радимо, тачно су назначене слабе тачке, где можемо да унапредимо наше тестове. Види се да постоји извесно неискуство, али ово ћемо моћи да искористимо. За сваку похвалу.“

По представљању резултата првог пилотирања заводима,
11. јануара 2021. године

Ако вас занимају мишљења непосредних учесника припрема за спровођење државне матуре, прочитајте их на одвојеној страници.

ШТА КАЖУ
УЧЕСНИЦИ