logo-white
EUzaTebe_logo

Dnevnik aktivnosti

Hronologija priprema za državnu maturu

Državna matura se uvodi postepeno, po projektnom zadatku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pod nadzorom Ministarstva, planirane aktivnosti sprovodi stručni tim za tehničku pomoć, a finansira Evropska unija.

Ovde su konkretni rezultati tih aktivnosti, navedeni po mesecima. Stranicu smo ranije ažurirali jednom mesečno, po usvajanju mesečnog izveštaja. To je značilo da smo brojna svakodnevna dešavanja ovde beležili odložno.

Tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom kovid virusa, izmenjena je i procedura odobravanja izveštaja. Sada su najrelevantniji periodični šestomesečni izveštaji, koji su preopširni za brz pregled. Zato je i format ove strane sada izmenjen. U nastavku pogledajte naša najkrupnija postignuća. Za ažurnije informacije, pratite naš kalendar.

projekat matura

Februar 2021.

 • Završen koncept metodologije izrade novih standarda postignuća
 • Održana zajednička sednica JSP PDM i REdiS; usvojen nacrt koncepta metodologije
 • Otpočeo proces prelamanja i pripreme za štampu priručnika za potrebe obrazovnih profila u srednjim stručnim školama sa trogodišnjim trajanjem
 • Na sastancima radnih grupa za izradu ispitnih materijala završene analize zadataka na osnovu tehničkih izveštaja o rezultatima prvog pilotiranja
 • Održane i konsultacije radnih grupa za izradu ispitnih materijala sa ekspertima PDM o pojedinostima i specifičnostima predmetnih rezultata
 • Pripremljeni nacrti više scenarija za odlaganje državne mature i nacrt Akcionog plana za uvođenje završnog ispita 2023. godine i opšte, stručne i umetničke mature 2024. godine
 • Rezultati prvog pilotiranja predstavljeni na 6-časovnoj radionici za nastavnike na godišnjem Državnom seminaru Društva matematičara Srbije; 80 učesnika popunilo evaluacione obrasce. Na osnovu evaluacije, pripremljen detaljan izveštaj.
 • Održan sastanak Komisije za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem; usvojen nacrt Akcionog plana.
 • Održana dva sastanka Projektnog tima i više sastanaka sa nadležnim institucijama.
projekat matura

Januar 2021.

 • Prvi potpredsednik Vlade i Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić najavio mogućnost odlaganja uvođenja državne mature, u intervju koji je dao medijima
 • Komisija za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem formirana i održala dva sastanka; detaljno upoznata sa procesom i rezultatima prvog pilotiranja državne mature.
 • Održan sastanak predstavnika obrazovnih zavoda i projekta državne mature. Tim PDM predstavio rezultate prvog pilotiranja.
 • Održane (onlajn) obuke radnih grupa za izradu ispitnih materijala na temu analize rezultata prvog pilotiranja.
 • Održani interni sastanci radnih grupa, posvećeni reviziji zadataka na osnovu rezultata prvog pilotiranja
 • Urađeni detaljni predmetni izveštaji za 30 ispita prvog pilotiranja i prateći vodiči za tumačenje tih tehničkih izveštaja
 • Privedena kraju izrada (revizija, lektura i korektura) nacrta sadržaja 36 priručnika za potrebe obrazovnih profila u srednjim stručnim školama sa trogodišnjim trajanjem. Izabran tim dizajnera. Usvojen dizajn tipske naslovne strane za priručnike.
 • U čast Međunarodnog dana obrazovanja, 24. januara, DAI Human Dynamics, kompanija na čelu konzorcijuma koji sprovodi Projekat državne mature, istakla prvo pilotiranje državne mature kao primer razvojnih aktivnosti i podelila fotografije i podatke sa pilotiranja na svojim društvenim profilima na Fejsbuku, Linktinu i Tviteru

Naših 10 najvažnijih postignuća u 2020. godini

Krajem 2020. godine, interno smo izabrali deset najvažnijih aktivnosti koje smo uspešno završili. Evo ih ovde, poređanih po broju glasova koje smo im dodelili:

1. Polaganje ispita u okviru prvog pilotiranja uspešno održano, uprkos pandemiji

2. Objavljen vebsajt državne mature (https://matura.edu.rs/)

3. Održane obuke za 100 pilot-škola (onlajn)

4. Održana radionica razmene međunarodnih iskustava na temu državne mature

Ovde možete preuzeti detaljan izveštaj sa skupa, a na našoj stranici na Fejsbuku pogledajte video snimke izlaganja govornika, kao i dve panel diskusije sa našim gostima, na teme metodologije državne mature, odnosno upisa na visoko školstvo.

5. Završene obuke za sve visokoškolske ustanove

6. Ministarstvu predati finalni nacrti podzakonskih akata: Stručno uputstvo za sprovođenje opšte, umetničke i stručne mature i Stručno uputstvo za sprovođenje završnog ispita sa prilozima

7. Završena analiza rezultata prvog pilotiranja i predstavljena MPNTR i rukovodstvima ZVKOV i ZUOV

8. Eksterno ocenjivanje 12000 testova završeno u roku, uprkos pandemiji

9. Završena sveobuhvatna analiza upisnih praksi visokoobrazovnih ustanova

10. Završen koncept buduće nacionalne ispitne ustanove, sa dva moguća modela

* * *

Hronološki (gledano unazad), evo kada smo obavili ove (i mnoge druge) aktivnosti, po mesecima:

Decembar 2020.

Završene obuke za sve visokoškolske ustanove

Završena analiza rezultata prvog pilotiranja

 

Novembar 2020.

Eksterno ocenjivanje 12000 testova takođe završeno u roku

Svi podaci sa prvog pilotiranja uneti u baze podataka

 

Oktobar 2020.

Pripremljeno 15.000 štampanih testova i upitnika i 5 elektronskih upitnika; štampani materijali dostavljeni pilot školama u predviđenom roku

Polaganje ispita u okviru prvog pilotiranja uspešno održano, uprkos pandemiji

 

Septembar 2020.

Održane obuke za 100 pilot-škola

Promotivni materijali za prvo pilotiranje državne mature prvi put urađeni i na jezicima nacionalnih manjina (dve manjine obuhvaćene uzorkom)

 

Avgust 2020.

Ministarstvu predati završni nacrti podzakonskih akata: Stručno uputstvo za sprovođenje opšte, umetničke i stručne mature i Stručno uputstvo za sprovođenje završnog ispita sa prilozima

Pokrenuta stranica državne mature na Linktinu

Završen periodični (šestomesečni izveštaj) br. 3

 

Jul 2020.

Usvojen redizajn vizuelnog identiteta državne mature, prilagođen društvenim medijima

Uvodni materijal za obuke sa visokoškolskim ustanovama objavljen i podeljen fakultetima

Jun 2020.


Završen koncept buduće nacionalne ispitne ustanove, sa dva moguća modela

 

Maj 2020.

Završena sveobuhvatna analiza upisnih praksi visokoobrazovnih ustanova

Pripremljeni predlozi vizuelnog identiteta državne mature

projekat matura

April 2020.

 • Pripremljeni nacrti Uputstva za završni ispit i Uputstva za maturu, sa prilozima; spremni za finalizaciju u saradnji sa MPNTR
 • Stručno uputstvo za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, sa prilogom (uputstvima za različite učesnike – maturske komisije, razredne starešine, stručne saradnike, dežurne nastavnike itd.), spremno za usvajanje od strane MPNTR
 • U saradnji sa ZVKOV, započeto zajedničko koncipiranje priprema revizije standarda
 • Razrađeni detaljni scenariji programa obuke za različite zainteresovane grupe; izrađen i nacrt opšteg modula obuke o komunikaciji
 • Pripremljeno uputstvo za bezbedno komuniciranje i arhiviranje ispitnih zadataka i testova
 • Počeo rad na recenziji ispitnih zadataka
 • Izvršena selekcija kandidata za recenzente za opštu maturu i umetničku, kao i za stručnu maturu
 • Počela izrada Metodologije stručnih testova u jednom području rada
 • Pripremljen nacrt Okvira CPD programa (razvoja kapaciteta institucija)
 • Završen nacrt Programa obuke za fakultete
 • Nastavljen rad na Priručniku o državnoj maturi za ustanove visokog obrazovanja
 • Završen nacrt Smernica za objavljivanje na društvenim medijima
 • Intenzivirano objavljivanje na Fejsbuk stranici
 • Nastavljen proces redizajna vizuelnog identiteta, prilagođen novim pravilima EU
 • Vebsajt ažuriran u skladu sa odlaganjima izazvanim vanrednim stanjem zbog pandemije kovida
 • Angažovano troje novih eksperata: za završne ispite, za evaluaciju i monitoring, i za organizacioni razvoj
 • Pripremljena i podneta MPNTR otvorena pitanja na temu  sprovođenja planova u izmenjenim okolnostima
 • Počeo rad na predlogu produžetka projekta, sa dopunskim aktivnostima za kojima se u prvih 15 meseci sprovođenja pokazala potreba
 • Održan (onlajn) sastanak Jedinice za sprovođenje projekta, tri sastanka tima za tehničku pomoć, i više sastanaka sa stručnjacima zavoda i MPNTR
projekat matura

Mart 2020.

 • Revidiran nacrt Uputstva za završni ispit i nacrt Uputstva za opštu, umetničku i stručnu maturu
 • Pripreman nacrt Uputstva za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom sa predlogom obrasca za škole
 • Pripremljeni okvirni scenariji programa obuke za različite ciljne grupe i planovi za organizaciju radionica radnih grupa
 • Održan sastanak tima glavnih trenera i pripremljeni materijali za obuku, kao i kalendar obuka
 • Obrađena konkursna dokumentacija za grupu od 84 trenera
 • Odabrani zadaci za pilotiranje završnog ispita i državne mature
 • Izvršena preliminarna selekcija kandidata za recenzente ispitnih testova
 • Održan sastanak sa Pomoćnikom ministra za IT i digitalizaciju
 • Specifikacija za informacioni sistem državne mature revidirana u skladu sa aktuelnim mogućnostima i revidiranim uputstvima za sprovođenje državne mature i završnog ispita
 • Tim za tehničku pomoć posetio FON i razmotrio IT sistem za pripremu i praćenje sprovođenja završnog ispita u osnovnom obrazovanju
 • Urađena komparativna tabela sistema državne mature u 5 evropskih zemalja (Hrvatska, Slovenija, Češka, Poljska i Estonija)
 • Pripremljen i razaslat izveštaj sa radionice razmene međunarodnih iskustava, održane 27. februara 2020.
 • Podnet Drugi periodični izveštaj o napretku projekta
 • Održan sastanak Upravnog odbora projekta, dva klasična sastanka tima za tehničku pomoć i svakodnevni sastanci tima za planiranje pilotiranja – do pred proglašenje vanrednog stanja
 • Potom se prelazi na sastanke onlajn i upravljanje projektom prilagođeno uslovima vanrednog stanja zbog pandemije kovida 19
projekat matura

Februar 2020.

 • Projektna kancelarija u Beogradu premeštena iz Fabrisove 10 u Zahumsku 14
 • Radionica razmene međunarodnih iskustava uspešno održana
 • Sprovedena obuka glavnih trenera i urađena evaluacija celokupne grupe trenera
 • Završni tekst smernica za pilotiranje završen u dogovoru sa MPNTR
 • Radne grupe za izradu ispitnih zadataka nastavile s radom
 • Profesori fakulteta odgovorili na zahtev za imenovanje recenzenata sa 180 prijava
 • Tumačenje Člana 100 Zakona o visokom obrazovanju pristiglo; i dalje ima nejasnoća
 • Pušten u rad sajt državne mature
 • Objavljen javni poziv za tri nova eksperta
 • Održana dva sastanka tima za tehničku pomoć i jedan sastanak Jedinice za sprovođenje projekta
 • Diskutovalo se o otvorenim pitanjima vezanim za pilotiranje državne mature sa ministrom Šarčevićem
projekat matura

Januar 2020.

 • Postignut dogovor sa MPNTR i DEU oko predloga dnevnog reda radionice za razmenu međunarodnih iskustava i predloga plana studijskog putovanja
 • Završena evaluacija obuka radnih grupa za izradu ispitnih zadataka
 • Revidiran koncept izrade standarda postignuća
 • Radne grupe za izradu ispitnih zadataka nastavile s radom
 • Završene analiza i specifikacije za informacioni sistem državne mature
 • Održani sastanci sa Nacionalnim telom za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT) i Sektorom za visoko obrazovanje MPNTR
 • Zatraženo tehničko odobrenje vebsajta državne mature
 • Održan jedan sastanak TTP i jedan sastanak JSP
projekat matura

Decembar 2019.

 • Planovi za Radionicu razmene međunarodnih iskustava i studijsku posetu razmotreni sa MPNTR i DEU
 • Organizovano 9 jednodnevnih obuka radnih grupa za izradu ispitnih zadataka
 • Radne grupe nastavile s radom; grupe za stručne profile pretrpele izvesne izmene zbog zastarevanja nekih profila
 • pripremljen gantogram za prvo pilotiranje
 • Završena funkcionalna analiza ZVKOV i ZUOV
 • Sa MPNTR i EUD, održana radionica o analizi potreba i mogućnosti i specifikacijama za informacioni sistem državne mature
 • Pripremljene specifikacije za informacioni sistem državne mature
 • Završeni sastanci fokus grupa na univerzitetima i obrađeni rezultati
 • Završena analiza prakse upisa na visokoškolske ustanove
 • Komentari MPNTR o vebsajtu državne mature primljeni i primenjeni
 • Održana dva sastanka TTP, jedan sastanak rukovodstva projekta i jedan sastanak JSP
projekat matura

Novembar 2019.

 • Isplanirana radionica sa kolegama iz inostranstva, kao i studijska poseta
 • Studija izvodljivosti i Analiza isplativosti razmatrane na radionici sa MPNTR
 • Revidiran Pravilnik o programu opšte i umetničke mature
 • Napravljen nacrt stručnog uputstva za učenike sa posebnim potrebama i razmotren u okviru tima
 • Odabrani treneri za izradu ispitnih zadataka, kao i vodeći treneri
 • Radne grupe za ispitne zadatke nastavile s radom; grupe za stručne predmete za određene profile doživele promene
 • Ažuriran koncept pilotiranja i dodat proračun troškova
 • Nastavljena funkcionalna analiza ZVKOV i ZUOV
 • Isplanirana radionica o analizi i specifikacijama informacionog sistema državne mature
 • Održane fokus grupe na univerzitetima; rezultati obrađeni
 • Dobijeni i razmatrani komentari DEU o sajtu državne mature
 • Održana dva sastanka TTP i jedan sastanak JSP
 • Opšti plan rada – raspored aktivnosti revidiran zbog novog vremenskog okvira projekta
projekat matura

Oktobar 2019.

 • Integrisani nacrt studije izvodljivosti i analize isplativosti revidiran i preveden
 • Javni poziv za odabir trenera evaluiran; spisak trenera revidiran
 • Radne grupe nastavile s radom; grupe za stručne predmete podložne promenama, s obzirom na zastarevanje nekih stručnih profila
 • Uspostavljene radne grupe za standarde postignuća
 • Zaustavljene pripreme pilotiranja završnog ispita u trogodišnjim stručnim programima
 • Završena desk analiza procedure upisa na fakultete
 • Održane konsultacije sa univerzitetima i jedan sastanak fokus grupe
 • Završen vebsajt državne mature i poslat MPNTR i DEU na komentare
 • Održana tri sastanka TTP i jedan sastanak JSP.
projekat matura

Septembar 2019.

 • Tim za tehničku pomoć (TTP) pripremio uputstva za održavanje završnih ispita u srednjim stručnim školama
 • Završene i integrisane studija izvodljivosti i analiza isplativosti
 • Sprovedena evaluacija javnog poziva za odabir trenera i napravljena lista trenera
 • Nastavljena obuka radnih grupa za opšte i umetničke predmete
 • Raspisan javni poziv za uspostavljanje radnih grupa za standarde postignuća
 • Održane radionice za radne grupe za izradu završnih ispita u srednjem stručnom obrazovanju
 • Nastavljene pripreme za pilotiranje završnih ispita u trogodišnjim stručnim profilima
 • Završena analiza procedura upisa na fakultete
 • Pripremljen alternativni plan za konsultacije sa fakultetima
 • Članak o državnoj maturi pripremljen za Prosvetni pregled
 • Završen sajt projekta
 • Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta (UOP)
 • Održana tri sastanka TTP i jedan sastanak Jedinice za sprovođenje projekta (JSP)
projekat matura

Avgust 2019.

 • Počela dvodnevna obuka radnih grupa za opšte i umetničke predmete; nastavlja se i u septembru
 • Održani sastanci radnih grupa za izradu završnih ispita u stručnom obrazovanju
 • Osmišljen koncept funkcionalne analize ZVKOV i ZUOV
 • Nastavljena analiza procedura upisa na fakultete
 • Završen i podnet MPNTR koncept Visokog saveta (operativne grupe) za saradnju MPNTR i akademske zajednice
 • Pripremljen materijal za pet članaka o državnoj maturi za specijalni dodatak lista Danas o obrazovanju, koji izlazi 2. septembra 2019. godine
 • Završen, preveden i predat MPNTR Prvi periodični izveštaj o napretku
 • Održan sastanak predstavnika ZUOV, ZVKOV i projektnog tima o pitanjima vezanim za međusobnu saradnju
 • Održana dva sastanka tima za tehničku pomoć i jedan sastanak Jedinice za sporovođenje projekta
projekat matura

Jul 2019.

 • U okviru analize potreba, održani intervjui sa Privrednom komorom Srbije i jednim roditeljem i urađena evaluacija rezultata upitnika za analizu potreba za radne grupe
 • Pripremljen opis posla za odabir trenera
 • Organizovana i evaluirana dvodnevna obuka radnih grupa za izradu završnih ispita u srednjem stručnom obrazovanju
 • Obuka članova radnih grupa za opšte obrazovne i umetničke predmete isplanirana za period avgust-septembar
 • Napravljen plan rada za radne grupe koje se bave izradom ispitnih zadataka
 • Napravljen koncept za analizu procedura upisa na fakultete
 • Pripremljen koncept za operativnu grupu Ministarstva i univerziteta
 • Završena prva verzija prvog Periodičnog izveštaja o napretku i predata Delegaciji EU
 • Održana tri sastanka tima za tehničku pomoć i jedan sastanak Jedinice za sporovođenje projekta
projekat matura

Jun 2019.

 • Pravilnik o sprovođenju državne mature koji je, na zahtev MPNTR, sačinio Tim za tehničku pomoć (TTP), razmatran na 3. sastanku Komisije za praćenje aktivnosti na uvođenju državne mature, 3. juna, kao i na još jednom sastanku sa predstavnicima MPNTR, 26. juna 2019.
 • U okviru analize potreba, završena evaluacija rezultata upitnika za škole; organizovane fokus grupe za roditelje (8. jun), učenike (21. jun) i savete nacionalnih manjina (21. jun)
 • Na osnovu dva javna poziva organizovana u maju, odabrani članovi 52 radne grupe za izradu zadataka
 • Spremljene obuke za članove radnih grupa za izradu zadataka; planirane za prvu polovinu jula
 • Brošure o državnoj maturi za učenike i za nastavnike pripremljene, odštampane i podeljene svim srednjim školama
 • Predložen koncept informativnog centra državne mature
 • Izrada internet portala državne mature poverena odabranom izvođaču; izabran domen www.matura.edu.rs i postavljen privremeni sajt
 • Odabrano šestoro novih eksperata
 • Održavani redovni nedeljni sastanci tima; održana dva sastanka Jedinice za sprovođenje projekta (JSP), 10. juna i 21. juna 2019. godine.
projekat matura

Maj 2019.

 • Završen i predat Ministarstvu Pregled institucionalnog i strateškog okvira, koji se odnosi na proceduru završnih ispita u Srbiji
 • Na zahtev i u saradnji sa MPNTR, Tim za tehničku pomoć razvio Pravilnik o sprovođenju državne mature
 • Napravljen Okvir za analizu potreba ciljnih grupa; pripremljeni i upitnici za škole i za fokus grupe roditelja, koji su deo analize
 • Organizovana dva javna poziva za odabir članova radnih grupa koje će sastavljati ispitne zadatke i testove, podržana pismima ministra poslatim svim srednjim školama, strukovnim akademijama i fakultetima
 • Završen nacrt Priručnika za radne grupe (okvir upravljanja) i Etički kodeks
 • Završen nacrt komunikacione strategije i akcionog plana
 • Održani sastanci ključnih eksperata sa predstavnicima Univerziteta u Nišu i predstavnicima tamošnjih srednjih škola, 8. maja
 • Održani sastanci ključnih eksperata sa predstavnicima Univerziteta u Novom Pazaru i tamošnjim srednjim školama, 7. maja
 • Pokrenuto angažovanje još šestoro novih eksperata
 • Održavani redovni nedeljni sastanci tima i dva sastanka Jedinice za sprovođenje projekta (JSP), 14. i 31. maja 2019. godine
projekat matura

April 2019.

 • Održan sastanak na visokom nivou u MPNTR, o partnerstvu između MPNTR i univerziteta, 24. aprila
 • Urađena evaluacija Uvodne konferencije projekta održane 29. marta, podeljen detaljan izveštaj sa ovog događaja, a načinjena je i mapa puta za rešavanje otvorenih pitanja
 • Održan sastanak na visokom nivou u MPNTR, o pravilima za pilotiranje mature, 19. aprila
 • Postignut dogovor o saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije, 18. aprila
 • Održani sastanci ključnih eksperata predsednikom Konferencije akademija strukovnih studija Srbije, 16. aprila i predstavnicima Univerziteta u Kragujevcu i predstavnicima tamošnjih srednjih škola, 18. aprila
 • Ciljevi komunikacijske strategije državne mature i nacrt dijagrama interne komunikacije predstavljeni Jedinici za sprovođenje projekta
 • Predlozi dva javna poziva za odabir članova radnih grupa koje će raditi na ispitnim zadacima i testovima su sačinjeni, poslati u MPNTR i potom odobreni
 • Na zahtev MPNTR, Tim za tehničku pomoć pokrenuo izradu Pravilnika o sprovođenju državne mature
 • Predstavnici projekta posetili probni završni ispit („malu maturu„) u OŠ „Mihailo Petrović Alas“, 13. aprila
 • Sedmoro novih eksperata se pridružilo projektnom timu
 • Održana dva sastanka JSP, 12. i 23. aprila
projekat matura

Mart 2019.

 • Ministarstvo uspostavilo Upravni odbor projekta, čija je uloga da nadzire i strateški usmerava aktivnosti Projekta. Na prvom sastanku UOP, održanom 7. marta 2019. godine, razmatran i usvojen Početni izveštaj Projekta, koji je kasnije odobrila i Delegacija EU.
 • Ključni eksperti Projekta održali sastanke sa akterima iz Vojvodine, u Novom Sadu, 21. marta
 • Dve ekspertkinje za komunikaciju i medije pridružile se projektnom timu,  polovinom meseca
 • Usvojen kratak naziv projekta: Projekat državne mature
 • Uvodnoj konferenciji prisustvovalo 130 učesnika i 10 predstavnika medija, 29. marta, u hotelu Metropol Palas u Beogradu
projekat matura

Februar 2019.

 • Na drugom sastanku Komisije za praćenje aktivnosti na uvođenju državne mature, 28. februara 2019. godine, Tim za tehničku pomoć predstavio Projekat, odnosno Projektni zadatak
 • Raspisan konkurs za stručnjake za komunikaciju i medije
projekat matura

Januar 2019.

 • Uspostavljena Jedinica za sprovođenje projekta, koju čine:
  • predstavnici Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja
  • Zavoda za unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
  • Delegacije Evropske unije
  • realizatora projekta državne mature, Hulla & Co Human Dynamics
  • i samog Projekta.
 • Početkom januara, formiran Tim za tehničku pomoć, koji treba da podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u realizaciji državne mature.
 • Vlada Srbije uspostavila Komisiju za praćenje aktivnosti na uvođenju državne mature. Prvi sastanak održan 24. januara 2019. godine.