logo-white
EUzaTebe_logo

Дневник активности

Хронологија припрема за државну матуру

Државна матура се уводи постепено, по пројектном задатку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Под надзором Министарства, планиране активности спроводи стручни тим за техничку помоћ, а финансира Европска унија.

Овде су конкретни резултати тих активности, наведени по месецима. Страницу смо раније ажурирали једном месечно, по усвајању месечног извештаја. То је значило да смо бројна свакодневна дешавања овде бележили одложно.

Током ванредног стања изазваног пандемијом ковид вируса, измењена је и процедура одобравања извештаја. Сада су најрелевантнији периодични шестомесечни извештаји, који су преопширни за брз преглед. Зато је и формат ове стране сада измењен. У наставку погледајте наша најкрупнија постигнућа. За ажурније информације, пратите наш календар.

projekat matura

Јануар 2021.

 • Први потпредседник Владе и Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић најавио могућност одлагања увођења државне матуре, у интервју који је дао медијима
 • Комисија за праћење активности увођења државне матуре у образовни систем формирана и одржала два састанка; детаљно упозната са процесом и резултатима првог пилотирања државне матуре.
 • Одржан састанак представника образовних завода и пројекта државне матуре. Тим ПДМ представио резултате првог пилотирања.
 • Одржане (онлајн) обуке радних група за израду испитних материјала на тему анализе резултата првог пилотирања.
 • Одржани интерни састанци радних група, посвећени ревизији задатака на основу резултата првог пилотирања
 • Урађени детаљни предметни извештаји за 30 испита првог пилотирања и пратећи водичи за тумачење тих техничких извештаја
 • Приведена крају израда (ревизија, лектура и коректура) нацрта садржаја 36 приручника за потребе образовних профила у средњим стручним школама са трогодишњим трајањем. Изабран тим дизајнера. Усвојен дизајн типске насловне стране за приручнике.
 • У част Међународног дана образовања, 24. јануара, DAI Human Dynamics, компанија на челу конзорцијума који спроводи Пројекат државне матуре, истакла прво пилотирање државне матуре као пример развојних активности и поделила фотографије и податке са пилотирања на својим друштвеним профилима на Фејсбуку, Линктину и Твитеру

Наших 10 најважнијих постигнућа у 2020. години

Крајем 2020. године, интерно смо изабрали десет најважнијих активности које смо успешно завршили. Ево их овде, поређаних по броју гласова које смо им доделили:

1. Полагање испита у оквиру првог пилотирања успешно одржано, упркос пандемији

2. Објављен вебсајт државне матуре (https://matura.edu.rs/)

3. Одржане обуке за 100 пилот-школа (онлајн)

4. Одржана радионица размене међународних искустава на тему државне матуре

Овде можете преузети детаљан извештај са скупа, а на нашој страници на Фејсбуку погледајте видео снимке излагања говорника, као и две панел дискусије са нашим гостима, на теме методологије државне матуре, односно уписа на високо школство.

5. Завршене обуке за све високошколске установе

6. Министарству предати финални нацрти подзаконских аката: Стручно упутство за спровођење опште, уметничке и стручне матуре и Стручно упутство за спровођење завршног испита са прилозима

7. Завршена анализа резултата првог пилотирања и представљена МПНТР и руководствима ЗВКОВ и ЗУОВ

8. Екстерно оцењивање 12000 тестова завршено у року, упркос пандемији

9. Завршена свеобухватна анализа уписних пракси високообразовних установа

10. Завршен концепт будуће националне испитне установе, са два могућа модела

* * *

Хронолошки (гледано уназад), ево када смо обавили ове (и многе друге) активности, по месецима:

Децембар 2020.

Завршене обуке за све високошколске установе

Завршена анализа резултата првог пилотирања

 

Новембар 2020.

Екстерно оцењивање 12000 тестова такође завршено у року

Сви подаци са првог пилотирања унети у базе података

 

Октобар 2020.

Припремљено 15.000 штампаних тестова и упитника и 5 електронских упитника; штампани материјали достављени пилот школама у предвиђеном року

Полагање испита у оквиру првог пилотирања успешно одржано, упркос пандемији

 

Септембар 2020.

Одржане обуке за 100 пилот-школа

Промотивни материјали за прво пилотирање државне матуре први пут урађени и на језицима националних мањина (две мањине обухваћене узорком)

 

Август 2020.

Министарству предати завршни нацрти подзаконских аката: Стручно упутство за спровођење опште, уметничке и стручне матуре и Стручно упутство за спровођење завршног испита са прилозима

Покренута страница државне матуре на Линктину

Завршен периодични (шестомесечни извештај) бр. 3

 

Јул 2020.

Усвојен редизајн визуелног идентитета државне матуре, прилагођен друштвеним медијима

Уводни материјал за обуке са високошколским установама објављен и подељен факултетима

Јун 2020.


Завршен концепт будуће националне испитне установе, са два могућа модела

 

Мај 2020.

Завршена свеобухватна анализа уписних пракси високообразовних установа

Припремљени предлози визуелног идентитета државне матуре

projekat matura

Април 2020.

 • Припремљени нацрти Упутства за завршни испит и Упутства за матуру, са прилозима; спремни за финализацију у сарадњи са МПНТР
 • Стручно упутство за ученике са посебним образовним потребама, са прилогом (упутствима за различите учеснике – матурске комисије, разредне старешине, стручне сараднике, дежурне наставнике итд.), спремно за усвајање од стране МПНТР
 • У сарадњи са ЗВКОВ, започето заједничко конципирање припрема ревизије стандарда
 • Разрађени детаљни сценарији програма обуке за различите заинтересоване групе; израђен и нацрт општег модула обуке о комуникацији
 • Припремљено упутство за безбедно комуницирање и архивирање испитних задатака и тестова
 • Почео рад на рецензији испитних задатака
 • Извршена селекција кандидата за рецензенте за општу матуру и уметничку, као и за стручну матуру
 • Почела израда Методологије стручних тестова у једном подручју рада
 • Припремљен нацрт Оквира ЦПД програма (развоја капацитета институција)
 • Завршен нацрт Програма обуке за факултете
 • Настављен рад на Приручнику о државној матури за установе високог образовања
 • Завршен нацрт Смерница за објављивање на друштвеним медијима
 • Интензивирано објављивање на Фејсбук страници
 • Настављен процес редизајна визуелног идентитета, прилагођен новим правилима ЕУ
 • Вебсајт ажуриран у складу са одлагањима изазваним ванредним стањем због пандемије ковида
 • Ангажовано троје нових експерата: за завршне испите, за евалуацију и мониторинг, и за организациони развој
 • Припремљена и поднета МПНТР отворена питања на тему  спровођења планова у измењеним околностима
 • Почео рад на предлогу продужетка пројекта, са допунским активностима за којима се у првих 15 месеци спровођења показала потреба
 • Одржан (онлајн) састанак Јединице за спровођење пројекта, три састанка тима за техничку помоћ, и више састанака са стручњацима завода и МПНТР
projekat matura

Март 2020.

 • Ревидиран нацрт Упутства за завршни испит и нацрт Упутства за општу, уметничку и стручну матуру
 • Припреман нацрт Упутства за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом са предлогом обрасца за школе
 • Припремљени оквирни сценарији програма обуке за различите циљне групе и планови за организацију радионица радних група
 • Одржан састанак тима главних тренера и припремљени материјали за обуку, као и календар обука
 • Обрађена конкурсна документација за групу од 84 тренера
 • Одабрани задаци за пилотирање завршног испита и државне матуре
 • Извршена прелиминарна селекција кандидата за рецензенте испитних тестова
 • Одржан састанак са Помоћником министра за ИТ и дигитализацију
 • Спецификација за информациони систем државне матуре ревидирана у складу са актуелним могућностима и ревидираним упутствима за спровођење државне матуре и завршног испита
 • Тим за техничку помоћ посетио ФОН и размотрио ИТ систем за припрему и праћење спровођења завршног испита у основном образовању
 • Урађена компаративна табела система државне матуре у 5 европскih земаља (Хрватска, Словенија, Чешка, Пољска и Естонија)
 • Припремљен и разаслат извештај са радионице размене међународних искустава, одржане 27. фебруара 2020.
 • Поднет Други периодични извештај о напретку пројекта
 • Одржан састанак Управног одбора пројекта, два класична састанка тима за техничку помоћ и свакодневни састанци тима за планирање пилотирања – до пред проглашење ванредног стања
 • Потом се прелази на састанке онлајн и управљање пројектом прилагођено условима ванредног стања због пандемије ковида 19
projekat matura

Фебруар 2020.

 • Пројектна канцеларија у Београду премештена из Фабрисове 10 у Захумску 14
 • Радионица размене међународних искустава успешно одржана
 • Спроведена обука главних тренера и урађена евалуација целокупне групе тренера
 • Завршни текст смерница за пилотирање завршен у договору са МПНТР
 • Радне групе за израду испитних задатака наставиле с радом
 • Професори факултета одговорили на захтев за именовање рецензената са 180 пријава
 • Тумачење Члана 100 Закона о високом образовању пристигло; и даље има нејасноћа
 • Пуштен у рад сајт државне матуре
 • Објављен јавни позив за три нова експерта
 • Одржана два састанка тима за техничку помоћ и један састанак Јединице за спровођење пројекта
 • Дискутовало се о отвореним питањима везаним за пилотирање државне матуре са министром Шарчевићем
projekat matura

Јануар 2020.

 • Постигнут договор са МПНТР и ДЕУ око предлога дневног реда радионице за размену међународних искустава и предлога плана студијског путовања
 • Завршена евалуација обука радних група за израду испитних задатака
 • Ревидиран концепт израде стандарда постигнућа
 • Радне групе за израду испитних задатака наставиле с радом
 • Завршене анализа и спецификације за информациони систем државне матуре
 • Одржани састанци са Националним телом за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ) и Сектором за високо образовање МПНТР
 • Затражено техничко одобрење вебсајта државне матуре
 • Одржан један састанак ТТП и један састанак ЈСП
projekat matura

Децембар 2019.

 • Планови за Радионицу размене међународних искустава и студијску посету размотрени са МПНТР и ДЕУ
 • Организовано 9 једнодневних обука радних група за израду испитних задатака
 • Радне групе наставиле с радом; групе за стручне профиле претрпеле извесне измене због застаревања неких профила
 • припремљен гантограм за прво пилотирање
 • Завршена функционална анализа ЗВКОВ и ЗУОВ
 • Са МПНТР и ЕУД, одржана радионица о анализи потреба и могућности и спецификацијама за информациони систем државне матуре
 • Припремљене спецификације за информациони систем државне матуре
 • Завршени састанци фокус група на универзитетима и обрађени резултати
 • Завршена анализа праксе уписа на високошколске установе
 • Коментари МПНТР о вебсајту државне матуре примљени и примењени
 • Одржана два састанка ТТП, један састанак руководства пројекта и један састанак ЈСП
projekat matura

Новембар 2019.

 • Испланирана радионица са колегама из иностранства, као и студијска посета
 • Студија изводљивости и Анализа исплативости разматране на радионици са МПНТР
 • Ревидиран Правилник о програму опште и уметничке матуре
 • Направљен нацрт стручног упутства за ученике са посебним потребама и размотрен у оквиру тима
 • Одабрани тренери за израду испитних задатака, као и водећи тренери
 • Радне групе за испитне задатке наставиле с радом; групе за стручне предмете за одређене профиле доживеле промене
 • Ажуриран концепт пилотирања и додат прорачун трошкова
 • Настављена функционална анализа ЗВКОВ и ЗУОВ
 • Испланирана радионица о анализи и спецификацијама информационог система државне матуре
 • Одржане фокус групе на универзитетима; резултати обрађени
 • Добијени и разматрани коментари ДЕУ о сајту државне матуре
 • Одржана два састанка ТТП и један састанак ЈСП
 • Општи план рада – распоред активности ревидиран због новог временског оквира пројекта
projekat matura

Октобар 2019.

 • Интегрисани нацрт студије изводљивости и анализе исплативости ревидиран и преведен
 • Јавни позив за одабир тренера евалуиран; списак тренера ревидиран
 • Радне групе наставиле с радом; групе за стручне предмете подложне променама, с обзиром на застаревање неких стручних профила
 • Успостављене радне групе за стандарде постигнућа
 • Заустављене припреме пилотирања завршног испита у трогодишњим стручним програмима
 • Завршена деск анализа процедуре уписа на факултете
 • Одржане консултације са универзитетима и један састанак фокус групе
 • Завршен вебсајт државне матуре и послат МПНТР и ДЕУ на коментаре
 • Одржана три састанка ТТП и један састанак ЈСП.
projekat matura

Септембар 2019.

 • Тим за техничку помоћ (ТТП) припремио упутства за одржавање завршних испита у средњим стручним школама
 • Завршене и интегрисане студија изводљивости и анализа исплативости
 • Спроведена евалуација јавног позива за одабир тренера и направљена листа тренера
 • Настављена обука радних група за опште и уметничке предмете
 • Расписан јавни позив за успостављање радних група за стандарде постигнућа
 • Одржане радионице за радне групе за израду завршних испита у средњем стручном образовању
 • Настављене припреме за пилотирање завршних испита у трогодишњим стручним профилима
 • Завршена анализа процедура уписа на факултете
 • Припремљен алтернативни план за консултације са факултетима
 • Чланак о државној матури припремљен за Просветни преглед
 • Завршен сајт пројекта
 • Одржан други састанак Управног одбора пројекта (УОП)
 • Одржана три састанка ТТП и један састанак Јединице за спровођење пројекта (ЈСП)
projekat matura

Август 2019.

 • Почела дводневна обука радних група за опште и уметничке предмете; наставља се и у септембру
 • Одржани састанци радних група за израду завршних испита у стручном образовању
 • Осмишљен концепт функционалне анализе ЗВКОВ и ЗУОВ
 • Настављена анализа процедура уписа на факултете
 • Завршен и поднет МПНТР концепт Високог савета (оперативне групе) за сарадњу МПНТР и академске заједнице
 • Припремљен материјал за пет чланака о државној матури за специјални додатак листа Данас о образовању, који излази 2. септембра 2019. године
 • Завршен, преведен и предат МПНТР Први периодични извештај о напретку
 • Одржан састанак представника ЗУОВ, ЗВКОВ и пројектног тима о питањима везаним за међусобну сарадњу
 • Одржана два састанка тима за техничку помоћ и један састанак Јединице за споровођење пројекта
projekat matura

Јул 2019.

 • У оквиру анализе потреба, одржани интервјуи са Привредном комором Србије и једним родитељем и урађена евалуација резултата упитника за анализу потреба за радне групе
 • Припремљен опис посла за одабир тренера
 • Организована и евалуирана дводневна обука радних група за израду завршних испита у средњем стручном образовању
 • Обука чланова радних група за опште образовне и уметничке предмете испланирана за период август-септембар
 • Направљен план рада за радне групе које се баве израдом испитних задатака
 • Направљен концепт за анализу процедура уписа на факултете
 • Припремљен концепт за оперативну групу Министарства и универзитета
 • Завршена прва верзија првог Периодичног извештаја о напретку и предата Делегацији ЕУ
 • Одржана три састанка тима за техничку помоћ и један састанак Јединице за споровођење пројекта
projekat matura

Јун 2019.

 • Правилник o спровођењу државне матуре који је, на захтев МПНТР, сачинио Тим за техничку помоћ (ТТП), разматран на 3. састанку Комисије за праћење активности на увођењу државне матуре, 3. јуна, као и на још једном састанку са представницима МПНТР, 26. јуна 2019.
 • У оквиру анализе потреба, завршена евалуација резултата упитника за школе; организоване фокус групе за родитеље (8. јун), ученике (21. јун) и савете националних мањина (21. јун)
 • На основу два јавна позива организована у мају, одабрани чланови 52 радне групе за израду задатака
 • Спремљене обуке за чланове радних група за израду задатака; планиране за прву половину јула
 • Брошуре о државној матури за ученике и за наставнике припремљене, одштампане и подељене свим средњим школама
 • Предложен концепт информативног центра државне матуре
 • Израда интернет портала државне матуре поверена одабраном извођачу; изабран домен www.matura.edu.rs и постављен привремени сајт
 • Одабрано шесторо нових експерата
 • Одржавани редовни недељни састанци тима; одржана два састанка Јединице за спровођење пројекта (ЈСП), 10. јуна и 21. јуна 2019. године.
projekat matura

Мај 2019.

 • Завршен и предат Министарству Преглед институционалног и стратешког оквира, који се односи на процедуру завршних испита у Србији
 • На захтев и у сарадњи са МПНТР, Тим за техничку помоћ развио Правилник о спровођењу државне матуре
 • Направљен Оквир за анализу потреба циљних група; припремљени и упитници за школе и за фокус групе родитеља, који су део анализе
 • Организована два јавна позива за одабир чланова радних група које ће састављати испитне задатке и тестове, подржана писмима министра послатим свим средњим школама, струковним академијама и факултетима
 • Завршен нацрт Приручника за радне групе (оквир управљања) и Етички кодекс
 • Завршен нацрт комуникационе стратегије и акционог плана
 • Одржани састанци кључних експерата са представницима Универзитета у Нишу и представницима тамошњих средњих школа, 8. маја
 • Одржани састанци кључних експерата са представницима Универзитета у Новом Пазару и тамошњим средњим школама, 7. маја
 • Покренуто ангажовање још шесторо нових експерата
 • Одржавани редовни недељни састанци тима и два састанка Јединице за спровођење пројекта (ЈСП), 14. и 31. маја 2019. године
projekat matura

Април 2019.

 • Одржан састанак на високом нивоу у МПНТР, о партнерству између МПНТР и универзитета, 24. априла
 • Урађена евалуација Уводне конференције пројекта одржане 29. марта, подељен детаљан извештај са овог догађаја, а начињена је и мапа пута за решавање отворених питања
 • Одржан састанак на високом нивоу у МПНТР, о правилима за пилотирање матуре, 19. априла
 • Постигнут договор о сарадњи са Националном асоцијацијом родитеља и наставника Србије, 18. априла
 • Одржани састанци кључних експерата председником Конференције академија струковних студија Србије, 16. априла и представницима Универзитета у Крагујевцу и представницима тамошњих средњих школа, 18. априла
 • Циљеви комуникацијске стратегије државне матуре и нацрт дијаграма интерне комуникације представљени Јединици за спровођење пројекта
 • Предлози два јавна позива за одабир чланова радних група које ће радити на испитним задацима и тестовима су сачињени, послати у МПНТР и потом одобрени
 • На захтев МПНТР, Тим за техничку помоћ покренуо израду Правилника о спровођењу државне матуре
 • Представници пројекта посетили пробни завршни испит („малу матуру„) у ОШ „Михаило Петровић Алас“, 13. априла
 • Седморо нових експерата се придружило пројектном тиму
 • Одржана два састанка ЈСП, 12. и 23. априла
projekat matura

Март 2019.

 • Министарство успоставило Управни одбор пројекта, чија је улога да надзире и стратешки усмерава активности Пројекта. На првом састанку УОП, одржаном 7. марта 2019. године, разматран и усвојен Почетни извештај Пројекта, који је касније одобрила и Делегација ЕУ.
 • Кључни експерти Пројекта одржали састанке са актерима из Војводине, у Новом Саду, 21. марта
 • Две експерткиње за комуникацију и медије придружиле се пројектном тиму,  половином месеца
 • Усвојен кратак назив пројекта: Пројекат државне матуре
 • Уводној конференцији присуствовало 130 учесника и 10 представника медија, 29. марта, у хотелу Метропол Палас у Београду
projekat matura

Фебруар 2019.

 • На другом састанку Комисије за праћење активности на увођењу државне матуре, 28. фебруара 2019. године, Тим за техничку помоћ представио Пројекат, односно Пројектни задатак
 • Расписан конкурс за стручњаке за комуникацију и медије
projekat matura

Јануар 2019.

 • Успостављена Јединица за спровођење пројекта, коју чине:
  • представници Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  • Завода за унапређење образовања и васпитања
  • Завода за унапређење квалитета образовања и васпитања
  • Делегације Европске уније
  • реализатора пројекта државне матуре, Hulla & Co Human Dynamics
  • и самог Пројекта.
 • Почетком јануара, формиран Тим за техничку помоћ, који треба да подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја у реализацији државне матуре.
 • Влада Србије успоставила Комисију за праћење активности на увођењу државне матуре. Први састанак одржан 24. јануара 2019. године.