logo-white
EUzaTebe_logo

Датуми и времена испита

Кључни моменти првог пилотирања

Датуми испита

Drzavna matura

Среда

Тестови из матерњих језика:
Српски језик и књижевност
Мађарски језик и књижевност
Босански језик и књижевност

Drzavna matura

Четвртак

Тест из Математике
Стручни испити за три образовна профила
из подручја рада
Здравство и социјална заштита
(у Медицинској школи „Београд“ и Медицинској школи „Драгиња Никшић“)

Drzavna matura

Петак

Тестови из стручних испита
Тест из уметничког наставног предмета Солфеђо и хармонија
(у Музичкој школи
„Даворин Јенко“)

Период спровођења завршног испита

Школе саме одређују датуме спровођења завршних испита, током недеље од 26. до 30.10.2020. године.

Сатница полагања
писаних испита

projekat matura

Почиње кратки информативни састанак председника Школске матурске комисије (ШМК) и дежурних наставника.

projekat matura

Председник ШМК отвара кесе са тестовима за тај дан и дели тестове дежурним наставницима.

projekat matura

Дежурни наставници одлазе у просторије у којима се полажу испити. Ученици улазе у исте просторије, према распореду објављеном на огласној табли школе. Дежурни наставници им предају тестове обележене одговарајућим шифрама.

projekat matura

Ученици почињу да читају и решавају тестове.

projekat matura

Завршетак полагања тестова. Ученици попуњавају и упитнике (за сваки испит одвојено). Дежурни наставници предају упаковане тестове председнику и секретару Школске матурске комисије.

projekat matura

Почетак полагања испита из предмета Солфеђо и хармонија, у петак, 30. октобра, у школи „Даворин Јенко“.

projekat matura

Завршетак полагања испита из предмета Солфеђо и хармонија у школи „Даворин Јенко“. Дежурни наставници прикупљају тестове и упитнике и предају их председнику ШМК.

Датуми оцењивања тестова

Drzavna matura

Понедељак

Drzavna matura

Уторак

Drzavna matura

Среда

Skip to content