logo-white
EUzaTebe_logo

СВРХА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Drzavna matura

Сертификовање
средњег
образовања

Положена државна матура биће услов за добијање дипломе о стеченом средњем образовању и васпитању.

Drzavna matura

Квалификовање
за упис на студије

Високообразовне установе саме одређују које испите државне матуре колико бодују, ради рангирања кандидата за упис на студијске програме.

Drzavna matura

Већи обухват
будућих студената

Државна матура треба да смањи трошкове припрема и полагања пријемних испита и да омогући упис на факултет свим ученицима који остваре тражене резултате.

Drzavna matura

Унапређивање
средњег образовања

Државна матура треба да омогући стално унапређивање квалитета образовања, на основу редовне екстерне процене квалитета рада школа, мереног резултатима ученика.

ИСПИТИ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Drzavna matura

Српски/матерњи језик и књижевност

Обавезан испит за све ученике. Задаци се не преводе са српског, већ се пишу одвојено на албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском - на језицима осам националних мањина на којима се и иначе изводи настава.

Drzavna matura

Математика

Обавезан испит за све ученике који су имали наставу математике дуже од две године. Остали бирају испит са Листе општеобразовних предмета и он им је обавезан.

Drzavna matura

Трећи обавезни испит

Предмет са Листе општеобразовних предмета по избору ученика гимназија, односно стручни предмет за ученике средњих стручних школа, односно уметнички предмет за ученике уметничких школа

Drzavna matura

Изборни предмети

Било колико испита са листе општеобрaазовних предмета. Ове испите ученици бирају према условима факултета које желе да студирају. Када се определе у пријави, и ти испити им постају обавезни.

ЛИСТА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА
(Уз српски језик и књижевност)

Drzavna matura

Математика

Мада је за велику већину ученика математика обавезан испит, неки ученици је похађају до две године. И они ипак могу да је полажу ако желе, као изборни предмет.

Drzavna matura

Биологија

Највероватнији избор факултета из сфере медицине, фармакологије и ветерине.

Drzavna matura

Физика

Вероватан избор бројних факултета из сфере природних наука.

Drzavna matura

Хемија

Вероватан избор факултета медицинских и сродних наука, као и технолошких факултета.

Drzavna matura

Географија

Може да буде међу уписним мерилима широког распона факултета и студијских области, од економије до заштите животне средине.

Drzavna matura

Историја

Највероватнији избор бројних факултета из сфере друштвених наука.

Drzavna matura

Страни језик

Ученици могу да изаберу да полажу и више испита из страног језика. На листи су енглески, италијански, немачки, руски, француски и шпански језик.

Drzavna matura

Српски као нематерњи језик

Овај испит могу да изаберу само ученици који су наставу похађали на неком од језика националних мањина.

Завршетак припремне фазе

После четири године интензивног рада, 6. јануара 2023. године, завршен је Пројекат државне матуре, који је спроведен по плану и под надзором Министарства просвете Србије, а финансирала га је Европска унија.

Стручни тим пројекта, који је Министарству пружао техничку помоћ, чинило је преко 20 домаћих и страних експерата и сарадника. У тиму су заједно радили стручњаци из Словеније, Холандије, Хрватске, Чешке и Србије, у блиској сарадњи са надлежнима и са стотинама колега из бројних домаћих просветних установа.

Више детаља о току Пројекта потражите на страници о завршној конференцији, а о конкретним резултатима рада стручног тима сазнајте више на страни о извршеним задацима.

Све надлежности за процес припреме и организовања државне матуре преузео је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

ОКУПЉАЊА

14. децембар 2022.
Београд, хотел Метропол Палас
Завршни скуп Пројекта државне матуре
Четири године рада Пројекта државне матуре сагледане током четири сата свечаног скупа
Сазнај више
Децембар 2022.
Састанци министра просвете са деканима на тему државне матуре
Месец посвећен дијалогу надлежних са високообразовним установама, о повезивању испита на крају средњег образовања са пријемним процесима факултета
Сазнај више
17. новембар 2022.
Београд
Округли сто о постизању регуларности државне матуре
Четврти скуп у нашем циклусу округлих столова на кључне теме у оквиру увођења државне матуре.
Сазнај више
ПРИКАЖИ СВЕ

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ МАТУРИ
У СРБИЈИ И ИЗАБРАНИМ ЗЕМЉАМА

ВЕСТИ

БЛОГ

Полагање испита другог пилотирања

У преко 500 средњих школа у Србији

Skip to content